Socialt arbejde i FBBR

Brandfolk hører til blandt de mest troværdige professioner, og denne position ønsker vi i Frederiksborg Brand & Redning at bruge aktivt i forbindelse med forebyggelse af social eksklusion. Kun med forebyggelse kan vi nedsætte antallet af brandulykker og brandrelaterede ulykker, og derfor er det vigtigt, at vi tænker bredt i forebyggelsesregi. Ud over at forebygge brandteknisk fokuserer vi derfor ligeledes på mennesker i udsatte positioner, da det statistisk er dem, der oftest er i risikozonen for at komme ud for disse ulykker.

I Frederiksborg Brand & Redning arbejder vi målrettet for at skabe projekter og aktiviteter, der kan øge den sociale inklusion for borgere i udsatte positioner. Vi er nemlig af den overbevisning, at brandvæsenet er en oplagt spiller, når det drejer sig om at blive en del af et sundt fællesskab, idet en persons etniske, sociale, religiøse, seksuelle, faglige, alder og kønsbaggrund er underordnet. Det er et fællesskab, hvor det kollektive formål om at yde hjælp til folk i nød og samler brandfolk og andre inden for beredskabet. Ved at være en del af beredskabet bliver borgeren således en del af et konstruktivt fællesskab og en aktiv medborger, hvilket kan styrke den enkeltes selvværd og give mulighed for social inklusion i samfundet.

Den høje tillid til brandvæsenet betyder ligeledes, at brandfolkene ofte kan komme i kontakt med en række borgere, som det ellers kan være svært at nå. Beredskabet har således mulighed for at tilbyde borgere i udsatte positioner aktiviteter inden for brand og redning samt tilbyde et sundt fællesskab. Gennem dette fællesskab kan borgeren få muligheden for at udvikle andre vigtige personlige og faglige kompetencer, der kan være med til at øge borgerens chance for social inklusion fx via et styrket CV og tro på sig selv og egne evner.

I Frederiksborg Brand & Redning har vi en vision om, at vi gerne vil øge den sociale velfærd for vores borgere og bidrage med en langsigtet indsats. Ved at tilbyde aktiviteter, som fremmer social inklusion for børn, unge og voksne i udsatte positioner, hjælper vi nemlig ligeledes os selv, idet det bidrager til vores strategi i forbindelse med at:

- rekruttere fremtidige frivillige og deltidsbrandfolk

- sikre et mangfoldigt brandvæsen, som afspejler den danske befolkning

- forebygge småbrande såsom påsatte containerbrande

- forebygge, at brandvæsenet bliver mødt af sten eller andet, der forhindrer brandfolkene i at udføre deres arbejde og udsætter dem for fare

- forebygge dødsbrande og andre brandrelaterede ulykker

Nogle af de aktiviteter, vi tilbyder, er blandt andet juniorbrandkorps i Halsnæs, Egedal og Frederikssund Kommune i samarbejde med lokale aktører. Derudover er vi initiativtager til projektet Firefighters Plus under EU Erasmus+ programmet. Projektet går ud på at udvikle det første online værktøj, der vil give brandfolk i hele Europa konkret hjælp til at udvikle projekter med fokus på social inklusion af borgere i udsatte positioner og forventes færdigt i efteråret 2019.