Midlertidig overnatning i skoler, børnehaver etc.

Før overnatning må finde sted på skoler, i børnehaver, sportshaller og andre institutioner m.m. skal der indhentes tilladelse fra brandmyndigheden.

Tilladelse gives med baggrund i "Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.", kapitel 11, som omhandler midlertidige overnatningssteder.

Du kan hente de Driftsmæssige Forskrifter her.

Ansøgningen skal altid vedhæftes en tegning over bygningen, som tydeligt viser soverummets størrelse/areal, etagemæssig placering i bygningen, flugtveje helt til terræn i det fri, redningsåbninger, brandslukningsmateriel og røgalarmer.

Ansøgningen skal være brandmyndigheden i hænde senest 7 hverdage, FØR første overnatning skal finde sted.

Overnatningssted

Ansvarlig for overnatningen
Jeg erklærer ved indsendelsen af denne formular, at de angivne oplysninger er korrekte, og at jeg er bekendt med og efterlever bestemmelserne om midlertidig overnatning, jf. Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v. kap. 11

 

Anmodningen kan ikke sendes, hvis alle påkrævede felter ikke er udfyldt. Disse felter markeres med rødt, når der trykkes send. Udfyld de røde felter og tryk send igen.

Vær opmærksom på, at din e-mail adresse er stavet korrekt, da du får tilsendt en e-mail, du skal bekræfte.

Du vil blive sendt til en ny side, når din anmodning er korrekt udfyldt og sendt.