Nytårsdøgnet er årets brandfarligste døgn

Følg tre simple forholdsregler og undgå brand nytårsaften.

Nytårsaften

Nytårsdøgnet er årets brandfarligste døgn. Brandvæsnet rykker ud til 14 gange så mange brande i løbet af nytårsdøgnet som på et gennemsnitsdøgn.

Helt konkret er brandfolkene hvert år i gennemsnit rykket ud til 282 brande i bygninger og containere i løbet af nytårsdøgnet i femårs-perioden 2011-2015. På et gennemsnitsdøgn resten af året rykker landets brandvæsner ud til "kun" godt 20 brande. Nytårsdøgnet er defineret som tidsrummet fra kl. 12.00 den 31. december til kl. 12.00 den 1. januar.

Her er tre simple råd, der kan hjælpe dig til at undgå brand nytårsaften:

  • Sørg for, at der er låg på affaldscontainere og fælles affaldsspande, og at de er placeret i god afstand fra bygninger
  • Ryd op i carporten og luk porten til garagen
  • Husk at overholde sikkerhedsafstandene

 

Sikkerhedsafstande ved anvendelse af fyrværkeri

Anvendelse af konsumfyrværkeri, må ikke finde sted i mindre afstand end 100 m fra stråtækte bygninger eller andre letantændelige stoffer og materialer som eksempelvis nåletræsbevoksning, halmstakke, oplag af træ eller brændbare væsker.

Anvendelse af raketter må ikke finde sted i mindre afstand end 10 m fra bygningers åbninger og 200 m fra stråtækte bygninger eller andre letantændelige stoffer og materialer som eksempelvis nåletræsbevoksning, halmstakke, oplag af træ eller brændbare væsker.

 

Se antallet af brande i nytårsdøgnet i din kommune

Her kan du se en oversigt over antal brande i nytårsdøgnet i alle landets kommuner de seneste fem år. I højre kolonne vises gennemsnittet for de fem år pr. 100.000 indbyggere, så man kan sammenligne kommunerne.

Her er også en grafisk oversigt i form af et Danmarkskort, hvor man hurtigt kan få et overblik over det gennemsnitlige antal brande i nytårsdøgnet i de seneste fem år pr. 100.000 indbyggere i de forskellige kommuner.

Hvis du har brug for flere gode råd om brug af fyrværkeri, så tjek Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.