Fyrværkeri - hvor og hvornår?

Du må kun affyre fyrværkeri fra 27. december til 1. januar. Husk at overholde afstandsreglerne.

Fyrværkeri - hvor og hvornår?

Det er kun lovligt at fyre fyrværkeri af i perioden 27. december - 1. januar (begge dage inklusiv).

Læs mere om reglerne for affyring her.

Pas på dig selv og dem omkring dig

Husk altid disse fyrværkeriråd:

  • Læs brugsanvisningen på fyrværkeriet
  • Brug altid beskyttelsesbriller
  • Brug kun fyrværkeri udendørs og ikke i nærheden af brandfarlige steder
  • Overhold den anbefalede sikkerhedsafstand til dig selv og til publikum
  • Klargør kun ét stykke fyrværkeri ad gangen
  • Vend fyrværkeriet med affyringsretningen lodret opad
  • Anbring fyrværkeriet i et solidt fæste som anbefalet
  • Antænd lunten med strakt arm og gå hurtigt væk
  • Gå aldrig tilbage til en fuser.

Undgå at sætte ild til mere end fyrværkeriet

Fyrværkeri må ikke anvendes nærmere end 100 meter fra en bygning med let antændeligt tag, for eksempel stråtag. Samme afstandskrav gælder i forhold til halmstakke, brændebunker og anden opbevaring af let antændeligt materiale. 100 meter-grænsen gælder også ved nåletræsbevoksninger, lyngheder og andre typer af brændbar bevoksning.

Ved affyring af raketter er afstandskravet 200 meter til bygninger med let antændeligt tag, brændbare oplag og brændbar vegetation. Desuden må raketter ikke anvendes nærmere end 10 meter fra en bygningsåbning, for eksempel vinduer eller døre.

I blæsevejr fordobles afstandene i vindretningen, både for fyrværkeri generelt og for raketter.

Fyrværkeri må ikke bruges nærmere end 100 meter fra en landbrugsejendom med dyrehold, en hundekennel eller et område med udegående dyr.

Afstande fyrværkeri