Forbered dig med e-PPR

Forbered dig på efterårets og vinterens vejr med e-learning.

Forbered dig på efteråret

Efteråret er over os, og den kommende tid kan byde på forskelligt uvejr. Frederiksborg Brand & Redning har i samarbejde med en række internationale samarbejdspartnere udviklet et e-learningsprogram med formålet at imødekomme behovet for uddannelse og træning af mulige naturkatastrofer.

For at opnå dette har de seks projektpartnere udviklet fire e-learningsmoduler: en for børn (op til 12 år), en for unge (13-18 år), en for voksne og en for redningsberedskabet.

Hvert modul omfatter både forebyggelse, forberedelse og indsats i forbindelse med fire typer af naturkatastrofer: oversvømmelser, storme, hedebølger og naturbrande.

 

Du kan finde e-learningsprogrammet her.