Frederiksborg Brand & Redning

Frederiksborg Brand & Redning er til for dig, som er blandt de 250.000 borgere, de mange virksomheder samt alle de gæster, der hvert år bor, arbejder eller besøger vores seks kommuner, der til sammen udgør et areal på 1058 km2.

Frederiksborg Brand & Redning er et kommunalt ejet §60-selskab, der blev etableret 1. januar 2016 som et partnerskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Egedal og Furesø, Halsnæs og Frederikssund Kommuner. Opgaver, der tidligere blev løst af de kommunale beredskaber i de seks kommuner, løses nu af det selskabet Frederiksborg Brand & Redning. Sammenlægningen af de seks kommuners brand- og redningsberedskaber er sket for at skabe et mere effektivt og robust beredskab til gavn og glæde for borgere, foreninger og virksomheder i hele området.

I praksis har den ændrede organisering dog ingen betydning - brandvæsnet rykker stadig ud fra en station nær borgerne og vil også i fremtiden stå klar til at hjælpe. I Furesø, Egedal, Gribskov og Hillerød er det det private redningsselskab Falck, der varetager brandsluknings- og redningsopgaver, mens det i Frederikssund og Halsnæs som hidtil er det kommunale brandvæsen.

Vi laver dog meget andet end at køre rundt i røde biler med blå blink på taget - udrykningskørsel er kun den mest synlige del af vores mangfoldige arbejde. Frederiksborg Brand & Redning foretager også brandteknisk byggesagsbehandling, går forebyggende brandsyn, efterser brandslukkere og udbyder kurser i førstehjælp og brandbekæmpelse. Alt dette administreres fra Løgismose 3 i Frederikssund.

Du kan du læse mere om vores mangfoldige opgaver her.

Vores organisation

Organisationsdiagram

Søger du en bestemt medarbejder? Så se her.

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen er dem, der varetager forvaltningen af redningsberedskabet. Beredskabet er en væsentlig organisation i en kommune. Det er derfor fastsat i beredskabsloven, at redningsberedskabet skal have en central forankring i den kommunale organisation.

Kommissionen består af borgmestrene for de seks kommuner, politidirektørembedet, en frivillig valgt af og blandt de frivillige og en medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne i Frederiksborg Brand & Redning.