Frivillig

Det Supplerende Frivillige Beredskabs opgave er at støtte op om det daglige beredskab i Frederiksborg Brand & Redning og de 6 kommuner, beredskabet dækker, samt skabe sikkerhed og tryghed for de ca. 250.000. indbyggere i området.

Vi løser mange forskellige opgaver, herunder kommunikation og støtte til indsatsledelsen, forplejning af indsatsmandskab og evakuerede, præhospital støtte ved ulykker med mange tilskadekomne, logistisk støtte ved længevarende indsatser, slukning af brande samt redningsarbejde.

Her finder du os

Frederiksborg Brand & Redning har 4 stationer med frivillige:

Station FuresøRyttermarken 13, 3520 Farum
Station Egedal: Karmstensvej 1, 3650 Ølstykke
Højagergaard: Højager 20, 3550 Slangerup
Station Halsnæs: Parallelvej 12, 3390 Hundested

Frivillige1

Hvordan bliver jeg frivillig?

Vil du være med på holdet, så skal du indsende en ansøgning med navn, adresse og en kort beskrivelse af dig selv.

Der er brug for både unge og ældre frivillige kræfter, og du behøver ikke være superman eller superwoman for at blive frivillig - det vigtigste er, at du har lyst til at hjælpe.

Du skal dog være fyldt 16 år.

Kontakt os på mail beredskab@fbbr.dk eller telefon 4737 6100 og hør mere om at blive frivillig ved Frederiksborg Brand & Rednings supplerende frivillige beredskab.

Frvillige2

Det tilbyder vi:

Du får en bred beredskabsfaglig grunduddannelse, der gør dig i stand til at arbejde bredt inden for et eller flere af frivilligenhedens områder.

Du skal kunne afse tid til aktivt at deltage i de aktiviteter og uddannelser, der kommer. Der bliver en del uddannelsesaktivitet samt vedligeholdelsesuddannelse, som du skal gennemgå. Disse uddannelser vil ligge både på hverdagsaftner og i weekender.

Grunduddannelsen, som alle skal gennemgå, består af en introduktion til beredskabet, 12 timers førstehjælp, håndtering af tilskadekomne, redningsarbejde, radiokommunikation, arbejdsmiljø samt samarbejdsøvelser. Du vil altså både lære førstehjælp, både fysik og psykisk, noget om opbygning af skadesteder mv.

Frivillige3