Vedligeholdelse og opdatering

Vi anbefaler at du vedligeholder dine førstehjælpskompetencer hver 24. måned. Vi tilbyder to opdateringsuddannelser:

Opdatering ved hjertestop

  • Vedligeholder og opdaterer kompetence i bl.a. hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.

 

Opdatering livreddende førstehjælp

  • opdaterer og vedligeholder basisuddannelsen 'Førstehjælp ved Ulykker' samt kompetence i forhold til førstehjælpens hovedpunkter, blødninger, forbrændinger, forgiftninger og ætsninger. Uddannelsen vedligeholder endvidere kompetencerne fra 'Uddannelsesniveau minimum' i den hidtidige modulbaserede struktur.

 

Efter du har gennemført "Opdatering ved hjertestop" kan du:

  • agere ud fra tidligere lært kompetence og kan, både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning.
  • anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen.
  • yde førstehjælp ved symptomer på blodprop i hjertet samt symptomer på tilstanden slagtilfælde.

 

Gennemfører du opdatering livreddende førstehjælp, kan du:

  • agere ud fra tidligere indlært kompetence i førstehjælp, og kan håndtere førstehjælpssituationer ud fra førstehjælpens hovedpunkter.
  • udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i luftvejene og bevidsthedspåvirkning.
  • yde relevant førstehjælp til en tilskadekommen med: en livstruende blødning og tegn på kredsløbssvigt/shock, livstruende forbrændinger samt kan udføre førstehjælp i situationer med forgiftning og/eller ætsninger.
  • som det første i førstehjælpssituationer, sikre situationen og kan nødflytte til tilskadekommen der ligger på jorden eller sidder i bil.
  • yde psykisk førstehjælp i de første minutter.

 

Kurset afvikles med et minimum af teori, og gennemføres primært ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning.

Der udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager.

Førstehjælpsbogens indhold er dækkende i forhold til uddannelsen. Bogen er udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer.

 

Hver opdateringsuddannelse varer 3 timer

Der må maksimalt være 16 deltagere