Medborgerhjælp

Vi og Dansk Førstehjælpsråd anbefaler, at alle borgere i Danmark som minimum har førstehjælpskompetencer på dette niveau.

Efter uddannelsen kan du

 1. handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer som den almindelige medborger typisk kan opleve
 2. handle hensigtsmæssigt ved sygdom og ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer.
 3. både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
 4. give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene

 

Det centrale indhold på uddannelsen

 • Bevidsthedstilstand.
 • Overlevelseskæden.
 • Basal genoplivning.
 • Brug af hjertestarter (AED).
 • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning.
 • Stabilt sideleje.
 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos en voksen person.
 • Skab sikkerhed og stands ulykken
 • Nødflytning
 • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp - herunder ABC metoden og fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene
 • Tilkald hjælp - råb på hjælp, 112 eller kontakt egen læge
 • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning, tilskadekomne med normal vejrtækning herunder stabilt sideleje/sideleje
 • Førstehjælp til akut opståede sygdomme
 • Førstehjælp til akutte skader
 • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af førstehjælpens hovedpunkter

 

Kurset afvikles med et minimum af teori, og gennemføres primært ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning.

Der udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager.

Førstehjælpsbogens indhold er dækkende i forhold til uddannelsen. Bogen er udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer.

 

Varighed: 7 timer

Der må maksimalt være 16 deltagere