Hvorfor lære førstehjælp

De fleste har sikkert oplevet en ulykke eller en situation, hvor der er sket et eller andet uventet, og førstehjælp er påkrævet - en person er faldet om, blevet påkørt eller er på anden måde kommet til skade. De fleste har sikkert også stået i situationen og tænkt: "Hvorfor er der ingen, der gør noget" eller "hvorfor gør jeg ikke noget?" Og så har man måske fundet en undskyldning for ikke at gøre noget som helst og er bare hastet videre. Bagefter bliver man ramt af dårlig samvittighed, fordi man intet gjorde og ikke lige havde fået taget det kursus og lært førstehjælp.

Årsagen til, at de fleste intet foretager sig i sådanne situationer, er meget ofte, at man ikke føler, man ved, hvad der skal gøres og er bange for at lave forkert førstehjælp. Men sådan behøver det ikke at være! Ved at skaffe sig en grundlæggende viden om førstehjælp får du en god baggrundsviden, der gør dig i stand til med få og simple håndgreb, at kunne yde den fornødne førstehhjælp, der er vital for den person, der er ramt af en ulykke eller pludseligt opstået sygdom.

Hvornår er der brug for førstehjælp?

Alle mennesker kommer statistisk ud for mindst én gang i livet at stå i en alvorlig situation, hvor førstehjælp er påkrævet.

Der sker et uheld/ulykke ca. hvert halve minut i Danmark, og i en stor del af disse uheld er der behov for førstehjælp.  Det vigtigste ved førstehjælp er, at man ikke er bange for at handle, men godt tør handle og hjælpe et medmenneske.

Der forekommer ca. 3.500 hjertestop uden for hospitalsregi i Danmark om året, og af disse hjertestop vil kun ca. 5 % overleve i mere end én måned. En af hovedårsagerne er, at alt for få mennesker ved, hvad de skal foretage sig mht. hjertemassage og kunstigt åndedræt - eller er bange for at gøre noget forkert.