Førstehjælp til voksne med ansvar for børn

Uddannelsen sætter dig i stand til at handle ved hjertestop og fremmedlegemer i luftvejene hos børn, ligesom du vil lære at give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn, samt handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn samt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller ændringer i bevidsthedsniveauet hos børn.

 

Efter uddannelsen kan du

 1. Håndtere et bevidstløs barn med og uden normal vejrtrækning.
 2. give relevant førstehjælp til et barn person, der har fremmedlegemer i luftvejene.
 3. handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader, ulykker og akut opstået sygdom der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedsniveau hos børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.

 

Det centrale indhold på uddannelsen

 • Bevidsthedstilstand.
 • Overlevelseskæden.
 • Basal genoplivning.
 • Brug af hjertestarter (AED).
 • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning.
 • Stabilt sideleje.
 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene
 • Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, snitte, fald mm.
 • Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning
 • Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde, samt førstehjælp til og
 • forebyggelse af kvælning/strangulering.
 • Forebyggelse af kvælning og førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen
 • Forebyggelse af drukning og betydningen af fastspænding i bil.

 

Kurset afvikles med et minimum af teori, og gennemføres primært ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning.

Der udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager.

Førstehjælpsbogens indhold er dækkende i forhold til uddannelsen. Bogen er udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer.

 

Varighed: 7 timer

Der må maksimalt være 16 deltagere