Førstehjælskursus Dykkere

Dykkerrelateret førstehjælp

Frederiksborg Brand & Redning er blevet godkendt af Søfartsstyrelsen til at afholde førstehjælpskurser i Dykkerrelateret Førstehjælp til alle, som skal deltage i lovpligtig genopfriskning af dykkerrelateret førstehjælp hvert 2. år.

Vi vil derfor fremover udbyde repetitionskurser. Formålet med kurset er at vedligeholde deltagernes teoretiske kendskab til og praktiske kunnen i førstehjælp, samt at orientere om eventuelle ændringer og fornyelser på førstehjælpsområdet. Vores undervisere er aktive redningsdykkere.

Du er meget velkommen til at kontakte os for flere oplysninger.