KursusafdelingFørstehjælp i børnehøjde

Kurset fokuserer på at introducere vores yngre borgere til konceptet førstehjælp og brandsikkerhed. Kurset henvender sig til børn i alderen lige omkring før og efter skolestart. Læs mere

Førstehjælp til voksne med ansvar for børn

Kurset er til dig, der arbejder med børn. Uddannelsen sætter dig i stand til at handle ved hjertestop og fremmedlegemer i luftvejene hos børn, give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn og du kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst, der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn samt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller ændringer i bevidsthedsniveauet hos børn. Varighed: 7 timer Læs mere

Førstehjælpere med særligt ansvar

Dette kursus henvender sig til f.eks. uniformsbærende personale, personer, der har behov for en bred førstehjælpsuddannelse, eller personer der ønsker at kunne håndtere store som små hændelser. Uddannelsen sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestop og ulykker, samt handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer. Varighed: 12 timer Læs mere

Medborgerhjælp

Kurset giver et basalt kendskab til førstehjælp og sætter dig i stand til at handle ved hjertestop, ulykker og visse typer af akut opstået sygdom. Vi og Dansk Førstehjælpsråd anbefaler, at alle borgere i Danmark som minimum har førstehjælpskompetencer på dette niveau. Varighed: 7 timer Læs mere

Elementær brandbekæmpelse

På dette kursus får du viden om, hvorledes en brand kan opstå og bekæmpes. Du kommer bl.a. til at prøve at slukke ildebrand med mindre slukningsmidler under kontrollerede forhold. Undervisningen er en blanding af teori og praksis Varighed: 3 timer Læs mere

Drift og vedligehold ABA

Er du ejer/bruger af eller driftsansvarlig for en bygning med ABA-anlæg? Så er det lovpligtigt, at du har gennemført et kursus i drifts- og vedligeholdelsesansvar for automatiske brandalarmeringsanlæg. Læs mere