Juniorbrandkorps

I både Frederikssund, Egedal, Gribskov og Halsnæs har Frederiksborg Brand & Redning juniorbrandkorps, hvor unge mellem 13 og 18 år har mulighed for at lære og ikke mindst prøve nogle af de ting, man skal kunne som brandmand. Gennem undervisning og øvelser i blandt andet brandbekæmpelse og førstehjælp får de unge både viden og færdigheder inden for beredskabets daglige opgaver.

Formålet med uddannelsen er at give de unge grundlæggende viden om og praktisk forståelse for arbejdet som brandmand, samt at udvikle sociale kompetencer og relationer igennem kammeratskab og nøglebegreber som respekt, tillid og tolerance. Gennem læring og succesoplevelser får de unge styrke og større selvværd og opnår større forståelse for og indblik i vigtigheden i at kunne gøre en forskel inden for en branche, hvor teamwork og samarbejde er i front.

Juniorbrand førstehjælp2

Frederikssund

Der starter nyt hold op i september 2017.

Forløbet strækker sig over et helt skoleår med undervisning og øvelser hver tirsdag kl. 17.00-19.00 på brandstationen i Frederikssund.

Uddannelsen afholdes i samarbejde med Frederikssund Ungdomsskole som en del af deres kursusudbud for de unge, men det er ikke krav at være medlem af ungdomskolen.

Egedal

Der starter nyt hold op i september 2017.

Også her følger holdet skoleåret og mødes fast hver onsdag kl. 18.30-21.30.

Eneste krav er, at du skal være tilmeldt Ungdomsskolen i Egedal.

Uddannelsen er blevet til i samarbejde mellem det daværende Egedal Brandvæsen og UNG Egedal, SSP Egedal og Falck Egedal.

Gribskov

Første hold i det helt nye juniorbrandkorps starter op i september 2017.

Undervisningen foregår om mandagen kl. 18.00-20.00.

Halnæs

Første hold i det helt nye juniorbrandkorps starter op i september 2017.

Her foregår undervisningen om torsdagen kl. 19.00-21.00

Det nye juniorbrandkorps køres i samarbejde med Ungdomsskolen UKC og er særligt målrettet unge fra boligområdet Maglehøj.

Juniorbrand bil

Drevet af ildsjæle

Samtlige instruktører er frivillige, der er drevet af et brændende ønske om at gøre en forskel for de unge.

Alle er de uddannede brandmænd og har flere års erfaring fra beredskabet.

Yderligere info

Går du rundt med en lille juniorbrandspire i maven, eller vil du bare gerne høre mere om juniorkorpset, så kontakt os.